Telefon99 40 48 90

ta grep

En drøm blir et mål...
- når du tar grep!
KOM I GANG

TRE VIKTIGE GREP

TEKNOLOGI

Teknologisk utvikling skaper nye muligheter, men teknologien må tilpasses mennesket - ikke omvendt.

KULTUR

Se på organisasjonen som et eget økosystem, som følger sin egen logikk - ut fra rådende verdier, normer og oppfatninger.

STRUKTUR

Strukturendring kan skape kulturendring - vi må finne strukturer som underbygger kulturen vi ønsker.

GREP SOM FUNGERER

team img 1

TIL-METODEN

Tilbakemeldingslæring

Styrk kommunikasjon og læring gjennom dialogbaserte tilbakemeldinger - på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

team img 2

INDIVID OG TEAM

JTI og Teamkompasset

Jungs Type Indikator (c) gir godt grunnlag for utvikling av medarbeidere, ledere og grupper. Teamkompasset (c) setter fokus på samhandling i team.

team img 3

ANALYSE

Lærende organisasjoner

Analyse av lærende organisasjoner (ALO) er en forenklet versjon av CAF/EFQM, som raskt identifiserer viktige forbedringspunkter.

team img 4

VEILEDNING

Menneske - prosess

Veiledning på individ- og gruppenivå, eller prosessveiledning, fasiliterer kompetanse og øker muligheten for å nå mål.

HJELP TIL GODE GREP

Ole Frode

Ole Frode har en master i organisasjon og ledelse, og 15+ års ledererfaring fra ulike organisasjoner.

Arbeidsform

Ta kontakt og fortell hva jeg kan bidra med, så ser vi sammen på om og hvordan det kan gjøres.

Måloppnåelse

Avklaring av forventninger skaper tydelige mål og øker muligheten for måloppnåelse.

GREP I BILDER

portfolio img 1

Grip mulighetene

Muligheter som gripes mangedobler seg.

portfolio img 2

Ta ledelsen

Ledelse skaper retning.

portfolio img 3

Lær

Livslang læring skaper en lærende organisasjon, som er beredt for framtida.

portfolio img 4

Skaff oversikt

Noen veikryss er viktigere enn andre, og trenger mer oppmerksomhet.

portfolio img 3

Søk kompetanse

Kompetanse er handlingskraft.

portfolio img 4

Samarbeid

Sterke lag løfter tyngre.

portfolio img 1

Framelsk initiativ

Kreativitet skaper verdier.

portfolio img 2

Se framover

Optimistisk og framoverlent er den beste måten å møte framtiden på.

HJEM

KONTAKT OLE FRODE

KONTAKTINFO

Jeg nås enklest på telefon, alternativt e-post.

99 40 48 90

post@olefrode.no